03
Aug
2020
Nam Dinh FC
Score
VS
SHB Danang FC
Stadium
Read more
29
Jul
2020
SHB Danang FC
Score
VS
Hai Phong FC
Stadium
Read more
23
Jul
2020
Viettel
Score
VS
SHB Danang FC
Hang Day Stadium
Read more
12
Jul
2020
SHB Đà Nẵng
Score
1
VS
1
Hà Nội
Sân vận động Hòa Xuân
Read more
24
Jun
2020
SHB Da Nang FC
Score
3
VS
1
Hoang Anh Gia Lai
Hoa Xuan stadium
Read more
24
Jun
2020
SHB Đà Nẵng
Score
3
VS
1
Hoàng Anh Gia Lai
Sân vận động Hòa Xuân
Read more
20
Sep
2019
SHB Da Nang FC
Score
VS
Binh Duong FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
14
Sep
2019
SHB Da Nang FC
Score
VS
Thanh Hoa
Hoa Xuan stadium
Read more
31
Aug
2019
Quang Nam
Score
VS
SHB Đa Nang FC
Quang Nam stadium
Read more
25
Aug
2019
Hoang Anh Gia Lai
Score
VS
SHB Da Nang FC
Pleiku stadium
Read more
10
Aug
2019
Sanna Khanh Hoa
Score
VS
SHB Da Nang FC
19/8 Nha Trang stadium
Read more
04
Aug
2019
Quang Ninh FC
Score
VS
SHB Da Nang FC
Cua Ong stadium
Read more
28
Jul
2019
SHB Da Nang FC
Score
4
VS
1
Sai Gon FC
Hoa Xuan stadium
Read more
21
Jul
2019
SHB Da Nang FC
Score
2
VS
0
Nam Dinh FC
Hoa Xuan stadium
Read more
17
Jul
2019
Ho Chi Minh City FC
Score
3
VS
2
SHB Da Nang
Thong Nhat Stadium
Read more
13
Jul
2019
SHB Da Nang FC
Score
1
VS
1
Hai Phong FC
Hoa Xuan stadium
Read more
07
Jul
2019
Song Lam Nghe An
Score
0
VS
0
SHB Da Nang
Vinh Stadium
Read more
15
Jun
2019
Nam Dinh FC
Score
2
VS
1
SHB Da Nang FC
Thien Truong stadium
Read more
30
May
2019
SHB Da Nang FC
Score
2
VS
0
Ho Chi Minh FC
Hoa Xuan stadium
Read more
29
May
2019
Can Tho FC
Score
0
VS
0
Da Nang FC
Can Tho Stadium
Read more
19
May
2019
Ha Noi T&T
Score
3
VS
2
SHB Da Nang FC
Hang Day stadium
Read more
12
May
2019
SHB Da Nang FC
Score
2
VS
1
Sana Khanh Hoa
Hoa Xuan stadium
Read more
05
May
2019
SHB Da Nang FC
Score
1
VS
0
Quang Ninh FC
Hoa Xuan stadium
Read more
28
Apr
2019
Sai Gon FC
Score
3
VS
1
SHB Da Nang FC
Thong Nhat stadium
Read more
19
Apr
2019
SHB Da Nang FC
Score
0
VS
2
Song Long Nghe An
Hoa Xuan stadium
Read more
14
Apr
2019
Hai Phong FC
Score
1
VS
1
SHB Da Nang FC
Lach Tray stadium
Read more
07
Apr
2019
Thanh Hoa FC
Score
0
VS
0
SHB Da Nang FC
Thanh Hoa stadium
Read more
07
Mar
2019
SHB Da Nang FC
Score
2
VS
2
Quang Nam FC
Hoa Xuan stadium
Read more
24
Feb
2019
SHBDanangFC
Score
3
VS
1
viettel
Da Nang
Read more
27
Jun
2018
Nam Dinh FC
Score
VS
Da Nang FC
Thien Truong Stadium
Read more
23
Jun
2018
Ha Noi FC
Score
VS
SHB Da Nang FC
Hang Day stadium
Read more
17
Jun
2018
SHB Da Nang FC
Score
2
VS
1
HA Gia Lai FC
Hoa Xuan stadium
Read more
12
Jun
2018
FLC Thanh Hoa FC
Score
1
VS
0
SHB Da Nang FC
Thanh Hoa Stadium
Read more
08
Jun
2018
Da Nang FC
Score
4
VS
2
Nam Dinh FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
03
Jun
2018
Da Nang FC
Score
2
VS
2
Song Lam Nghe An FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
25
May
2018
Da Nang FC
Score
0
VS
0
Binh Duong FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
05
May
2018
HAI PHONG FC
Score
3
VS
2
SHB Da Nang FC
Lach Tray Stadium
Read more
29
Apr
2018
Da Nang FC
Score
4
VS
2
CẦN THƠ FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
21
Apr
2018
HOANG ANH GIA LAI
Score
2
VS
0
SHB Da Nang FC
Pleiku Stadium
Read more
14
Apr
2018
Da Nang FC
Score
0
VS
4
Ha Noi FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
01
Apr
2018
SHB Da NangFC
Score
3
VS
2
SÀI GÒN FC
Hoa Xuan Stadium
Read more
22
Mar
2018
Sanna Khanh Hoa
Score
0
VS
0
SHB Da Nang
18/9 stadium
Read more
17
Mar
2018
SHB Da Nang FC
Score
1
VS
0
QUANG NAM FC
Hoa Xuan stadium
Read more
11
Mar
2018
Than Quang Ninh
Score
0
VS
0
SHB Da Nang FC
Ha Long, Hon Gai
Read more