07
Jul
2019
Sông Lam Nghệ An
VS
SHB Đà Nẵng
Sân vận động Vinh
Read more
13
Jul
2019
SHB Đà Nẵng FC
VS
Hải Phòng FC
Sân vận động Hòa Xuân
Read more
17
Jul
2019
TP.Hồ Chí Minh FC
VS
SHB Đà Nẵng
Sân vận động Thống Nhất
Read more
21
Jul
2019
SHB Đà Nẵng FC
VS
Nam Định FC
Sân vận động Hòa Xuân
Read more
28
Jul
2019
SHB Đà Nẵng FC
VS
Sài Gòn FC
Sân vận động Hòa Xuân
Read more