CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ SHB ĐÀ NẴNG

Trang thông tin về câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng được lập và quản trị với mục đích phi lợi nhuận nhằm truyền thông cho đội bóng quê hương.

Mọi thắc mắc, xin liên hệ theo các thông tin sau:

SHBDANANG FC

(84)236 3 655833

shbdanangfc@indanang.vn

Tổ 137 Đà Sơn, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

SHB DanangFC 's web master

(84)236 3 655833

shbdanangfc@indanang.vn

Tổ 137 Đà Sơn, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

I.N.D.A.N.A.N.G

(84)236 3 655833

shbdanangfc@indanang.vn

Da Nang, Vietnam

Get in touch